Rozwód online – szybki wniosek rozwodowy przez Internet

Rozwód to bardzo trudna, ale czasem konieczna decyzja. Pociąga za sobą wiele zmian w życiu obojga małżonków i ich ewentualnych dzieci. Przyczyny rozwodu są bardzo różne, m.in. niewierność małżonków, nadużywanie substancji odurzających, hazard, a także – w najszerszym znaczeniu – złe zarządzanie. W internetowym pozwie rozwodowym składanym w sądzie należy podać konkretny powód przyczynienia się do rozwodu:

  • bez orzekania o winie,
  • z orzekaniem o winie,
  • z małoletnim dzieckiem,
  • bez małoletnich dzieci,
  • z podziałem majątku,
  • bez podziału majątku.

Przygotowanie jest wymagane niezależnie od rodzaju rozwodu. W takich sytuacjach warto zapoznać się z procesem rozwodowym krok po kroku. Jednym z najwygodniejszych rozwiązań jest zamówienie pozwu rozwodowego online na stronie internetowej poświęconej rozwodom.

Jak poprawnie napisać pozew rozwodowy?

Pierwszym krokiem jest złożenie pozwu rozwodowego w sądzie okręgowym właściwym dla Twojej jurysdykcji. Musi on być napisany w sposób profesjonalny i absolutnie rzetelny, ponieważ ma to wpływ na dalszy przebieg sprawy. Taki pozew rozwodowy można złożyć samodzielnie. Zaleca się jednak skorzystanie z usług doświadczonego prawnika w idivorce. Oprócz ważnych danych małżonka, pozew rozwodowy musi zawierać także oświadczenie o pożądanym rodzaju rozwodu. Bardzo ważne jest również, aby w pozwie rozwodowym zawrzeć uzasadnienie swojego stanowiska. Decydując się na złożenie pozwu rozwodowego przez Internet można znacznie przyspieszyć cały proces. Jest to ważne w większości przypadków.

Na co należy zwrócić uwagę na etapie rozwodu?

Dowody w sprawie należy dołączyć jeszcze przed wysłaniem pozwu rozwodowego do właściwego sądu. Powinny to być dowody, które pomogą sądowi udowodnić, że to Twój współmałżonek jest odpowiedzialny za rozpad Waszego związku. Należy również załączyć odpis aktu małżeństwa oraz, w stosownych przypadkach, odpis aktu urodzenia dziecka. Należy także uiścić 600 zł tytułem opłaty za rozprawę. Jeśli zdecydujesz się złożyć pozew rozwodowy przez Internet, nasz prawnik poda Ci konkretny numer konta oraz sąd, w którym należy go złożyć. Jeśli sprawa zostanie odroczona, sąd przekaże ten wniosek drugiej stronie. Twój współmałżonek zastrzega sobie prawo do złożenia odpowiedzi na pozew rozwodowy, w której przedstawi swoje stanowisko w sprawie informacji zawartych w pozwie rozwodowym złożonym online.

Dlaczego warto złożyć pozew o rozwód przez Internet?

Pozew rozwodowy składany online to przede wszystkim wygodny sposób na napisanie go w sposób profesjonalny i z całkowitą dokładnością. Ułatwia również sporządzenie dokumentu, który będzie odpowiedzią na pozew rozwodowy. Sąd wyznacza datę pierwszej rozprawy. W tym dniu obie strony muszą się stawić. Jeśli pozew rozwodowy złożony online przewiduje separację bez orzekania o winie lub podział majątku, orzeczenie rozwodowe może zostać wydane już podczas pierwszej rozprawy. Jeśli tak nie jest, konieczne są dalsze rozprawy, przesłuchania kuratora i ewentualnie mediacja z udziałem obu stron.

Więcej pomocnych artykułów znajdziesz na naszym blogu

Poprzedni artykułPreparaty medycyny chińskiej dostępne w Polsce
Następny artykułNajczęstsze przypadłości, z którymi zgłasza się do foniatry

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj