Zmiana projektu na etapie budowy – jakie modyfikacje może wprowadzić kierownik budowy?

Dom przy Rubinowej 10
Dom przy Rubinowej 10

Podczas wznoszenia każdego obiektu, którego realizacja wymaga uzyskania pozwolenia, niezbędny jest udział kierownika budowy. To uprawniona osoba z odpowiednimi kwalifikacjami budowlanymi, dzięki którym może nadzorować inwestycję zgodnie z prawem budowlanym oraz przepisami BHP. Jakie zmiany może on wprowadzać w projekcie na etapie po uzyskaniu pozwolenia na budowę? Czy modyfikacja zatwierdzonego projektu w ogóle jest możliwa? Możliwość wprowadzania zmian jest większa, niż mogłoby się wydawać.

Dom przy Cyprysowej 88
Dom przy Cyprysowej 88

Za co odpowiada na budowie kierownik?

Kierownik budowy to osoba odpowiedzialna za cały proces budowlany, od momentu przygotowania terenu aż do finalizacji prac, zgodnie z projektem i przepisami prawnymi. Do jego zadań należy skrupulatne prowadzenie dziennika budowy, organizacja wytyczenia obiektu przez geodetę, kierowanie i organizacja prac inwestycyjnych na podstawie opracowanego projektu budowlanego, w zgodzie z nim i w oparciu o przepisy BHP. Na końcu kierownik budowy przygotowuje dokumentację powykonawczą, zgodnie ze stanem faktycznym budynku. Zakres prac i obowiązków kierownika budowy określa art. 22 Ustawy Prawo Budowlane.

W odniesieniu do możliwości wprowadzania zmian, jakim podlegają projekty domów, wyróżnia się modyfikacje istotne i nieistotne z punktu widzenia kluczowych parametrów budynku. Istotne zmiany można wprowadzać na etapie adaptacji projektu do warunków lokalnych. Osobą uprawnioną do wprowadzania zmian w projektach jest architekt przystosowujący projekt. Na tym etapie zmiany mogą być znaczące i w zasadzie nie ograniczone niczym poza trzymaniem się reguł sztuki budowlanej, warunków zabudowy i przepisów BHP. Co jednak, gdy zmiany chcemy wprowadzić po uzyskaniu pozwolenia? Wtedy poprawki w pewnym ograniczonym stopniu może realizować kierownik budowy.

https://www.galeriadomow.pl/projekty-domow/projekt-dom-przy-rubinowej-10.html

Co można zmienić w projekcie z kierownikiem budowy?

Kierownik budowy jest uprawniony do wprowadzania niektórych zmian w projekcie. Prawo budowlane określa kluczowe odchylenia od zatwierdzonego projektu, które wymagają zmian w wydanym wcześniej pozwoleniu na budowę. Należą do nich zmiany takie jak: zwiększenie powierzchni zabudowy o ponad 5%, zmiana wymiarów budynku o ponad 2%, czy wysokości połączona ze zmianą liczby kondygnacji. Zmiany nieistotne mogą być wprowadzone przez projektanta lub kierownika budowy poprzez wpis do dziennika budowy. To projektant, będący autorem projektu budowlanego ocenia, czy dana zmiana jest nieistotna, czy wymaga zmiany pozwolenia na budowę i wykonania rysunków zamiennych, dołączonych do projektu. Przykłady nieistotnych zmian obejmują między innymi zmianę materiałów budowy, przesunięcia lub inne modyfikacje ścian działowych, oraz zmiany ilości i lokalizacji okien i drzwi. Wraz z kierownikiem budowy można również dokonać zmian w zakresie instalacji wewnętrznych. Zmienić punkty gniazdek i włączników elektrycznych, modyfikować przebieg instalacji wod-kan, czy dokonać zmiany charakteru systemu centralnego ogrzewania z grzejników na ogrzewanie podłogowe. Wszelkie dodatkowe przebudowy i konstrukcje opierające się na lekkich ścianach działowych, lub zabudowie karton-gips mogą być również wykonywane na etapie realizacji inwestycji.

Warto podkreślić dodatkowo, że kierownik budowy może wystąpić do inwestora z wnioskiem o zmiany w projekcie, jeśli są one motywowane koniecznością podniesienia bezpieczeństwa robót budowlanych lub poprawy procesu budowy. Dostępne w sprzedaży projekty domów posiadają zazwyczaj autorską zgodę na zmiany, która pozwala modyfikować projekty, zarówno na etapie adaptacji, jak i w późniejszym czasie.

Poprzedni artykułDepresja i uzależnienie- dwa oblicza tej samej monety?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj